Parlament Europejski podjął decyzję o utworzeniu trybunału dla zbrodni agresji na Ukrainie

Parlament Europejski większością głosów przyjął dziś rezolucję popierającą działania zmierzające do powołania międzynarodowego trybunału do postawienia przed sądem wszystkich winnych zbrodni agresji na Ukrainie.

Jak donosi korespondent Ukrinform, 472 posłów głosowało „za” tym dokumentem, 19 było przeciw, a 33 europejskich polityków wstrzymało się od głosu.

„Parlament Europejski… podkreśla konieczność i pilną potrzebę powołania przez kierownictwo instytucji europejskich i państw członkowskich specjalnego dodatkowego trybunału do potępienia zbrodni agresji przeciwko Ukrainie popełnionych przez kierownictwo polityczne i wojskowe Federacji Rosyjskiej i jej sojuszników; uważa, że taki trybunał powinien powstać na podstawie umowy międzynarodowej między podobnie myślącymi krajami, przy wsparciu Zgromadzenia Ogólnego ONZ” – czytamy w dokumencie.

Zdaniem posłów taki kierunek działań pozwoli zlikwidować luki w obowiązującym międzynarodowym prawie karnym, a działalność nowo utworzonego trybunału powinna opierać się na zasadach i standardach Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) oraz Rzymskiego Statut.

Politycy europejscy zaapelowali do UE i jej państw członkowskich, by we współpracy z partnerami i organizacjami regionalnymi, takimi jak Rada Europy, utworzyły „koalicję dobrej woli” w celu wprowadzenia międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości i przyspieszenia walki z bezkarnością Rosji za agresję. W tym kontekście posłowie z zadowoleniem przyjęli propozycję przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen powołania specjalnego trybunału do potępienia zbrodni agresji na Ukrainie.

„Parlament Europejski… uważa, że specjalny trybunał powinien mieć jurysdykcję do prowadzenia dochodzeń i karania najwyższych przywódców politycznych i wojskowych Federacji Rosyjskiej; proponuje, aby specjalny trybunał zbadał i osądził zbrodnię agresji przeciwko Ukrainie od lutego 2014 r., zgodnie z definicją zbrodni agresji zawartą w art. 8 Statutu Rzymskiego” – czytamy w dokumencie.

Jak zauważono w rezolucji, specjalny trybunał powinien uzupełniać wysiłki MTK i jego prokuratora w celu zbadania zarzutów ludobójstwa, zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych na Ukrainie. Ten specjalny trybunał powinien ściśle współpracować z MTK i mieć siedzibę w Hadze. Zdaniem posłów tworzenie takiego międzynarodowego trybunału z udziałem Ukrainy powinno rozpocząć się natychmiast.

„Parlament Europejski (…) wzywa instytucje UE, w szczególności Komisję Europejską i Europejską Służbę Działań Zewnętrznych, do wsparcia utworzenia tymczasowego urzędu prokuratora w Hadze i zauważa, że utworzenie takiego urzędu będzie ważnym praktycznym krokiem naprzód w kierunku zbadania i skazania przez trybunał, który ma zostać uznany w przyszłości za zbrodnię agresji na Ukrainie” – czytamy w dokumencie.

W osobnym punkcie rezolucja podkreśla się potrzebę zbadania i potępienia działań „nielegalnego przywódcy Białorusi” Aleksandra Łukaszenki za umożliwienie wykorzystania terytorium swojego kraju do popełnienia aktu agresji wobec państwa trzeciego, co jest również kwalifikowana jako zbrodnia agresji, zgodnie ze Statutem Rzymskim.

„Parlament Europejski… jest głęboko przekonany, że utworzenie tego specjalnego trybunału do sądzenia zbrodni agresji będzie bardzo wyraźnym sygnałem dla rosyjskiego społeczeństwa i społeczności międzynarodowej, że Putin i rosyjskie kierownictwo polityczne i wojskowe mogą być sądzeni za zbrodnie popełnione na Ukrainie. …a także będzie sygnałem dla elity politycznej i biznesowej Rosji, że powrót Rosji do „biznesu po staremu” z Zachodem pod przywództwem Władimira Putina jest niemożliwy” – czytamy w dokumencie.

Jak przypomniano w rezolucji, od początku rosyjskiej agresji, która rozpoczęła się w 2014 roku, a zwłaszcza po niesprowokowanej i nieuzasadnionej rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku, wojska rosyjskie przeprowadzają masowe ataki na tereny mieszkalne i infrastrukturę cywilną w Ukrainie, zabijając tysiące pokojowo nastawionych Ukraińców, rozpętały terror w całym kraju, ostrzeliwując budynki mieszkalne, szkoły, szpitale, dworce kolejowe, teatry, sieci elektryczne i wodociągowe. Te okrutne i nieludzkie czyny doprowadziły do śmierci i niewypowiedzianych cierpień, zniszczeń i masowych przesiedleń ludzi.

Tysiące Ukraińców, w tym setki dzieci, zostało zabitych przez rosyjskich najeźdźców. Wiele osób padło ofiarą poniżania, tortur, przemocy seksualnej, przymusowych porwań i deportacji przez siły rosyjskie i ich popleczników. Międzynarodowe organizacje zajmujące się prawami człowieka i organami ścigania dysponują dokumentacją dowodową licznych aktów okrucieństwa popełnianych przez siły rosyjskie na ludności cywilnej, w tym masowych mordów, tortur, gwałtów i nielegalnych więzień, a także przymusowych deportacji Ukraińców i przymusowej adaptacji ukraińskich dzieci.

Jak zaznaczono w rezolucji Parlamentu Europejskiego, Federacja Rosyjska została uznana za sponsora terroryzmu i państwo stosujące środki terrorystyczne. Agresja Rosji na Ukrainę była rażącym naruszeniem wszelkich obowiązujących norm prawa międzynarodowego i Karty Narodów Zjednoczonych.

Jak informowaliśmy, od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r. UE zaczęła udzielać Ukrainie znacznego wsparcia politycznego, gospodarczego, finansowego, humanitarnego i wojskowego. Przywódcy instytucji europejskich i inni urzędnicy unijni nieustannie podkreślają, że zbrodnie popełnione przez rosyjskie wojska i rosyjski rząd na Ukrainie nie pozostaną bezkarne, a winni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności na gruncie prawa międzynarodowego.

av


Źródło: Parlament Europejski podjął decyzję o utworzeniu trybunału dla zbrodni agresji na Ukrainie

Może Ci się spodobać